OnePagerICU: Xoc indiferenciat

Traducció d’aquest excel·lent recurs: OnePagerIcu. Resum en un sol full ideal per imprimir en un DIN A3 i penjar-lo a la cartellera

Infografia descrivint la classificació i característiques del xoc indiferenciat

El document pdf amb els enllaços clicables aquí

La bibliografia que ha fet servir és la següent (els pdf els podeu trobar al canal de telegram de l’empod.cat):

 1. Cassidy T, Cadogan M, Cadogan TC and M. BRASH syndrome [Internet]. Life in the Fast Lane • LITFL. 2021 [citat 6 desembre 2023]. Disponible a: https://litfl.com/brash-syndrome/
 2. Funk DJ, Jacobsohn E, Kumar A. Role of the venous return in critical illness and shock: part II-shock and mechanical ventilation. Crit Care Med. febrer 2013;41(2):573-9.
 3. Henderson WR, Griesdale DE, Walley KR, Sheel AWW. Clinical review: Guyton – the role of mean circulatory filling pressure and right atrial pressure in controlling cardiac output. Critical Care. 1 desembre 2010;14(6):243.
 4. Levy MM, Fink MP, Marshall JC, Abraham E, Angus D, Cook D, et al. 2001 SCCM/ESICM/ACCP/ATS/SIS International Sepsis Definitions Conference. Crit Care Med. abril 2003;31(4):1250-6.
 5. Marini JJ. Dynamic hyperinflation and auto-positive end-expiratory pressure: lessons learned over 30 years. Am J Respir Crit Care Med. 1 octubre 2011;184(7):756-62.
 6. Seif D, Perera P, Mailhot T, Riley D, Mandavia D. Bedside ultrasound in resuscitation and the rapid ultrasound in shock protocol. Crit Care Res Pract. 2012;2012:503254.
 7. Original RUSH Article [Internet]. EMCrit Project. [citat 6 desembre 2023]. Disponible a: https://emcrit.org/rush-exam/original-rush-article/

Bicarbonat i CO2

Fil original del twitter del Dr Nick Mark que tradueixo i adapto com a entrada de blog perquè crec que és interessant.

Ampul·la de vidre transparent de 10 mil·lilitres en posició vertical. Està retolada en lletres blaves. El text principal, entre dues ratlles blaves primes i orientat de baix cap a dalt de l'ampul·la, diu: "Bicarbonato Sódico 1M Grifols®" a la línea superior i "Solución inyectable 10ml" a la inferior. Per sota la ratlla inferior del text principal hi podem llegir: "VÍA INTRAVENOSA" i a les ratlles per sota l'anterior hi ha més text que es confon amb el text esborronat de l'altre costat de l'ampul·la transparent
Ampul·la de Bicarbonat sòdic 1 molar

Probablement has sentit dir que el bicarbonat s’ha de convertir en CO2 per augmentar el pH. “No donis bicarbonat si no pots augmentar la ventilació”. Però quina quantitat de CO2 hi ha en una ampolla de bicarbonat de sodi?

El bicarbonat de sodi augmenta el pH en enllaçar-se amb ions H+ i convertir-se en CO2 i aigua. Per als més setciències 🧪, aquí teniu la fórmula.

HCO3- (aq) + H+ (aq) --> CO2 (g) + H2O (l)

Això significa que, igual que quan afegim Alka-Seltzer a l’aigua, quan donem bicarbonat de sodi alliberem CO2 i augmentem el pH! De fet, l’ingredient principal de l’Alka-Seltzer és el bicarbonat de sodi!

Quina quantitat de CO2 obtenim d’una ampolla de bicarbonat? En un vial de 50 ml de bicarbonat sòdic 1M (1 molar) tenim 50 mEq = 0,05 mols de NaHCO3. Per tant, assumint que la reacció s’executa completament, aconseguim 0,05 mols de CO2. Però quant és això?

Sodium bicarbonate raises the pH by binding H+ ions and turning into CO2 and water.For my fellow 🧪 nerds, I’ll write:HCO3 (aq) + H+ (aq) --> CO2 (g) + H2O (l)2/

1 mol de CO2 ocupa 22,4 L a temperatura i pressió normals (STP). Utilitzant la llei del gas ideal, calculem que a 37 ºC són 23,3 L. Això significa que aquest vial de 50ml de bicarbonat 1M conté:

0,05 mols * 23,3 L/mol = 1,16 L de CO2

1,16 litres de CO2!? Això és moltíssim més del que esperava. En repòs, una persona exhala 200 ml de CO2/min!

Això és tant que en realitat podem observar l’increment en el CO2 final exhalat després d’administrar una ampolla de bicarbonat. Aquí tenim un experiment realitzat en gossos anestesiats: l’ETCO2 final exhalat va augmentar aproximadament un 25%.

That’s so much that we can actually see the increase in end tidal CO2 after pushing an amp of bicarb.Here’s an experiment done on anesthetized dogs: ETCO2 increased by about 25%.

Si la fisiologia humana es comporta de forma similar a la dels gossos (un augment del 25% en l’excreció de CO2), passaríem de 200 ml/min a 250 ml/min. Així doncs:

1,16 L / 50 ml/min = 23 min

Això significa que es trigaran 23 minuts a eliminar el CO2 addicional produït per una ampolla de bicarbonat!

Val la pena assenyalar que el CO2 d’una infusió de bicarbonat és trivial: una infusió de bicarbonat consistent en 150 ml de bicarbonat 1M en 1 litre de glucosat al 5%, generalment a un ritme de 100-150 ml/h.

150 mEq/L * 125 ml/h = 18 mEq/h * 23 ml CO2/mEq = 417 ml/h = 7 ml CO2/min

Aquesta infusió només produeix uns pocs mil·lilitres addicionals de CO2 per minut!

Encara hi ha un altre aspecte sobre el bicarbonat. Potser has vist com el nivell de SpO2 d’algú augmenta després d’administrar-ne. Això és cert… però no necessàriament és una cosa bona! Recordem la corba de dissociació de l’oxihemoglobina:

One more point about bicarb.You might have seen someone’s SpO2 come up after pushing an amp. That’s true…but it’s not necessarily a good thing!I’ll explain: Recall our old friend the oxyhemoglobin dissociation curve:9/

Imaginem algú amb acidosi severa (pH=6,8) i hipòxia moderada (PaO2=60); la seva SpO2 és terrible (65%). Si li administrem una ampolla de bicarbonat, amb la mateixa PaO2, ara tindrà una millor Saturació (90%)… però tot el que hem fet és empènyer l’O2 de nou cap a l’hemoglobina! En realitat, no hem millorat la distribució d’O2!

Imagine someone w/ severe acidosis (pH=6.8) & moderate hypoxia (PaO2=60); their SpO2 is terrible (65%).If we give an amp of bicarb the same PaO2 will now have a better SpO2 (90%)…but all we’ve done is push O2 back onto hemoglobin! We didn’t actually improve O2 delivery!
10/

Recorda que tot i que el bicarbonat pot fer que les coses sembli millor temporalment, no soluciona el problema! Com un amic va dir: “el bicarbonat és com les faixes de l’UCI”.

L’objectiu d’aquesta entrada no és “no utilitzar bicarbonat”, sinó recordar que una ampolla de bicarbonat té un impacte significatiu! Donar repetidament i sovint dosis de bicarbonat, especialment a algú amb una ventilació minut màxima, probablement no l’ajudarà gaire.

Bonus: això és un gran experiment científic per fer amb nens o estudiants. Combina bicarbonat de cuina amb vinagre i observa com el CO2 omple els globus. Mesura el pH amb paper de tornassol. Si ho fas en un recipient tancat sense espai per al gas, el pH no canviarà tant!

Bonus tweet: this makes a great science experiment with kids or ICU fellows.Combine alka seltzer with vinegar and watch the CO2 fill up balloons. 🎈Measure the pH with litmus paper.If you do this in a sealed container with no room for the gas, the pH won’t change (as much)!

Nota: per a traduir aquesta entrada he fet servir, en part, ChatGPT i el sempre estimat corrector de softcatalà.

TV o TSV: tan senzill com l’ABCDE

Aquesta és una altra entrada traduïda i adaptada del lloc Life in the Fast Lane.

TV o no TV… aquesta és la qüestió*

La majoria de nosaltres coneixem bé aquesta pregunta. També és probable que ens sigui familiar una llarga llista de característiques de l’ECG “suggeridores” de taquicàrdia ventricular (TV). Per desgràcia, aquesta llista no sempre és intuïtiva i pot ser difícil de recordar i aplicar sota pressió durant l’atenció del pacient.

Com podem simplificar les coses?

L’autor ha passat els últims dies ideant un enfocament aplicable més fàcilment a aquest dilema habitual.

Una petita nota prèvia abans de començar…

Primer pla de la cara d'un home amb barba, amb cara de concentració. Sembla mirar una munt de fòrmules sobreimposades a la imatge, suggerint que està fent càlculs mentals complexes.
“Quina és la probabilitat?” – Com gran part del que fem a la medicina d’urgències, el diagnòstic de taquicàrdia ventricular a l’ECG es basa en el càlcul de probabilitats.
 • Abans de mirar el traç, hem de saber que el 70% de les taquicàrdies regular de complex ample són TV. La història d’un infart de miocardi, malaltia cardíaca estructural o l’edat avançada fa que sigui encara més probable.
 • Cap característica única de l’ECG és “diagnòstica” de TV.
 • Tanmateix, la presència de qualsevol de les cinc característiques següents a l’ECG és altament específica per a TV (90-100%).

Presentem l’abordatge ABCDE: CINC preguntes ràpides i senzilles per a qüestionar-se un mateix…

#1: A per A_mplitud de QRS

Com d’amples són els complexos QRS?

Fent servir un límit de més de 200 ms, tenim una especificitat del 85-90% per a TV. Per sota d’això, hi ha massa solapament entre TV i taquicàrdia supraventricular (TSV) amb aberrància.

Tingueu en compte que variants com la taquicàrdia del tracte de sortida del ventricle dret (RVOT) poden demostrar duracions QRS més curtes; per tant, un QRS més estret no exclou TV.

#2: B per B_arreja de complexos

Hi ha una dissociació auriculoventricular (AV)?

Qualsevol evidència de dissociació AV és altament específica per a TV:

 • Complexos P i QRS a diferents freqüències.
 • Complexos de captura: on el nòdul sinoauricular captura transitòriament els ventricles, produint un complex QRS normal aïllat.
 • Batecs de fusió: es produeixen quan un batec sinusal i un ventricular coincideixen per produir un complex híbrid (vegeu batec de Dressler).
Tira de ritme d'un electrocardiograma que mostra bàsicament un traç de complexos amples i alts. En el tercer complexe, també una mica ample, però menys que els altres i més baix, una fletxa ens porta a un text que diu: "El complex QRS és ample i té una aparença entre els batecs normals i els d'origen ventricular, com el de la dreta. Això és un batec de fusió." Els següents sis complexos són idèntics als dos primers, els dos següents tenen una morfologia diferent, més estrets i baixos, més semblants a un complexe supraventricular normal. Un parell de fletxes ens porten al text següent: "Aquests batecs són, probablement, supraventriculars que han aconseguit passar i despolaritzar els ventricles. S'anomenen complexos de captura. En aquests es pot apreciar una Q profunda que indica infart previ." Els següents tres complexes són com els primers
Taquicàrdia Ventricular amb batecs de fusió i complexos de captura. Traduït d’ECGWaves

#3: C per C_oncordança

Si només pogués fer una pregunta, seria aquesta: el complex QRS s’assembla a alguna forma d’aberració?

La concordança precordial (una falta de complex RS en V1-6) és del 97% específica per a TV.

La concordança positiva (esquerra) es refereix a complexos totalment positius a V1-6, sense que es vegin complexos rS. A la inversa, la concordança negativa (dreta) són complexos totalment negatius (QS) a V1-6.

Dues fotografies d'un traçat electrocardiogràfic de derivacions precordials. En la imatge de l'esquerra tots els complexes són amples en la seva base (> de 3mm, 120ms, d'amplada) i totes les derivacions són totalment positives. En la imatge de la dreta també són amples però els complexos són totalment negatius
Concordança positiva (esquerra): Complexos totalment positius a V1-6
Concordança negativa (dreta): Complexos totalment negatius (QS) a V1-6

#4: D per D_esviació de l’eix

Hi ha un eix extrem?

La presència d’un eix extrem (-90 a -180 graus) és altament específica per a TV (90%).

Busqueu una ona R dominant a aVR per a referència ràpida. Sempre considereu la pertorbació metabòlica (K, bloqueig de canals de Na, acidosi).

Registre electrocardiogràfic de les derivacions D.I, D.II, VR i VL, em que podem apreciar que a VR hi ha una ona R (positiva) prominent, mentre a D.II és un complex QS (negatiu, sense ona R) molt marcat. Tant D.I i VL mostren un complex rS majoritàriament negatiu
Eix extrem: Ona R dominant a VR, ona S dominant a D.I i D.II

#5: E per E_mpit**

La part inicial del QRS és ràpida o lenta?

La TSV amb aberració i TV difereixen en la forma en què despolaritzen a la xarxa His-Purkinje:

 • La TV es propaga des del múscul ventricular, amb un temps inicial de conducció de miòcit a miòcit lent. Això provoca una component inicial del QRS retardada/lenta.
 • La TSV amb aberració mostra una deflexió QRS inicial molt dreta i afilada que prové del feix ventricular preservat.
En la TV, el temps fins al pic de despolarització sovint s’allarga fins més de 40 ms a V1 o V2.

La puntuació de Taquicàrdia Ventricular “VT Score”

Encara que la presència de qualsevol dels punts anteriors apunta cap a TV, l’autor és una persona de números. Si el temps ho permet, ens agrada saber la probabilitat amb la qual estem tractant el problema.

Per això, la puntuació de TV és ideal. Utilitza criteris d’alta especificitat per donar-nos un percentatge de probabilitat que això que veiem a l’ECG sigui una TV.

Qualsevol puntuació de 3 o més té una especificitat del 99,6-100% per a TV.

Taula resum de la puntuació per a determinar la presència de taquicàrdia ventricular en un electrocardiograma. A la part inferior dreta hi ha un quadre amb l'especificitat de la puntuació davant la presència de més o menys ítems dels llistats. La puntuació és la següent: 0 punts: 15% específic 1 punt: 55% 2 punts: 78% 3 punts: 99.6% 4 punts: 100% La resta de la taula ens mostra els set ítems, cadascun dins d'un requadre groc, cinc al costat dret de la taula i els dos restants sobre el quadre anterior. Els ítems són: - Ona R dominant a VR - No Complex RS de V1 a V6 - Temps al pic D.II > 50 ms - Dissociació AV (2 punts) - Osca a l'ona S a V1 - Ona R dominant a V1 - Empit R > 40 ms a V1 o V2
Puntuació de TV: de The VT score: a novel approach to electrocardiographic diagnosis of VT

Com podeu veure, està format en gran part per l’aproximació ABCDE que hem discutit anteriorment.

Una osca a l’ona S a V1 (coneguda com a senyal de Josephson) és un altre signe altament específic de TV (97-100%). Es tracta d’una fragmentació del nadir de l’ona S, probablement causada per la fibrosi deguda a infarts anteriors.

Probablement, podríem haver afegit una lletra F per a la fragmentació de l’ona S a V1 i fer l’abordatge ABCDEF.

Però no podem guanyar sempre…

Doncs, amb aquestes eines ara podem encertar-la sempre, no?

Desafortunadament, no sempre. Malgrat seguir un enfocament estructurat, alguns ritmes encara poden generar dubtes.

 • En pacients inestables la decisió és fàcil: necessiten electricitat
 • En pacients estables amb taquicàrdia complexa ampla regular, es pot considerar augmentar la velocitat del paper, utilitzar les derivacions de Lewis o provar amb adenosina.

*Nota de traducció: l’original fa referència a VT or not VT, fent referència a la famosa escena de Hamlet

**Empit és un mot poc habitual, però de significat prou descriptiu: Pujada, costa, molt inclinada per a referir-nos al pendent del QRS.

Més lectures útils

Biblioteca ECG LITFL

La puntuació de TV.

Seguretat de l’adenosina en taquicàrdia amb complex ample regular.

Més lectures