Post-It Pearl ECG #1: col·locació elèctrodes precordials

V1 – Entre 4a i 5a costella costat D estèrnum
V2 – Entre 4a i 5a costella costat E estèrnum
V3 – Al mig de la línia entre V2 i V4
V4 – Entre 5a i 6a costella, línia clavicular mitja
V5 – Mateixa alçada que V4, línia axil·lar anterior
V6 – Mateixa alçada que V5, línia mitja axil·lar

Adenosina en una sola xeringa

L’adenosina és un tractament habitual per a tractar la Taquicàrdia Supraventricular (TSVP). Hi ha força debat sobre si és el millor tractament o no, però no hi entrarem aquí. Dono per fet que abans de decidir l’administració d’aquest fàrmac s’han provat altres solucions amb menys efectes secundaris, com la Maniobra de Valsalva Modificada.

Aquesta adenosina té un temps de vida molt curt en sang, d’uns pocs segons. Això fa que si volem que faci l’efecte que busquem, la pausa sinusal, haguem d’administrar-lo en una embolada molt ràpida. Habitualment ho fem seleccionant una bona vena proximal per a inserir el catèter endovenós, administrant la dosi prescrita d’adenosina en embolada directe seguit immediatament d’una embolada de neteja de la via amb sèrum fisiològic.

Habitualment ho feia muntant una clau de 3 vies al catèter, oberta per a la xeringa de la medicació i per a una altra xeringa amb 20cc de SF. Al moment d’administrar la medicació injectava primer l’adenosina i immediatament després el SF. Doncs bé, dic feia perquè hi ha literatura que diu que el que es pot fer és diluir l’adenosina fins a 20 cc de SF i administrar-ho amb una sola embolada.

Més senzill, més ràpid i igual d’efectiu

Referències

https://emergencymedicinecases.com/em-quick-hits-february-2020/ https://rebelem.com/single-syringe-adenosine-for-svt/

L’article: McDowell M, Mokszycki R, Greenberg A, Hormese M, Lomotan N, Lyons N. Single‐syringe Administration of Diluted Adenosine. Acad Emerg Med. gener 2020;27(1):61-3.

Regla dels 45

Un dels millors llocs per a la inserció d’una via intraòssia en l’adult és el cap humeral. Els pocs cops que l’he usat m’ha agradat molt, més que a la tíbia. Si feu servir la pistola EZIO aquesta regla dels 45 us pot ser útil


  • Agulla de 45 mm (groga, per adult/obés)
  • Rotació interna del braç (p.ex doblar colze i posar avantbraç sobre l’abdomen)
  • Insertar agulla orientada a 45º respecte al terra i 45º en el pla frontal (entre el cap i l’espatlla)

També en parlem en aquest episodi de l’empod.cat.

Si necessiteu més referències podeu mirar aquest vídeo del fabricant.

Referències