Post-It Pearl ECG #1: col·locació elèctrodes precordials

V1 – Entre 4a i 5a costella costat D estèrnum
V2 – Entre 4a i 5a costella costat E estèrnum
V3 – Al mig de la línia entre V2 i V4
V4 – Entre 5a i 6a costella, línia clavicular mitja
V5 – Mateixa alçada que V4, línia axil·lar anterior
V6 – Mateixa alçada que V5, línia mitja axil·lar

Deixa un comentari